เพื่อนๆแวะเวียนไปอุดหนุนสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือของคนไทย โซนA210 กันเยอะๆ นะคะ